فرش نائين پديده بي نظير ومنحصر به فردي است كه باقدمتي حدود نود سال ،طي سالهاي اخير نه تنها دستخوش بدعتهاي ويرانگر نشده بلكه روز بروز بر اصالت طرحها وكيفيت رنگهاي طبيعي آن افزوده شده واگر توليدات مشابه اين فرش بركيفيت واصالت آن صدمه نزند اميد آن ميرود كه آينده درخشاني در انتظار اين هنر ارزشمند باشد .

( فرش نائين ) امروزه به يك هنر ماندگار جهاني تبديل شده وباوجودي كه شهرتاريخي اصفهان درجنوب غربي شهر نائين واقع شده هيچ گونه تأثير و تأثري ازنقشه ها و طرحهاي فرش اصفهان نپذيرفته و در طول ساليان متمادي اصيل ترين طرحها را ارائه داده، ازجمله اين طرحها مي توان از طرحهاي زير نام برد :

شاه عباسي - لچك ترنج - بند اسليمي - گنبدي يا سقفي محرابي - افشان - ماهي درهم -شاخ گوزني - جقه اي و..........

نكته قابل توجه در توليد وفروش فرش نائين اين است كه مرحوم حاج فتح ا... حبيبيان نائيني بنيانگذار اين دست بافته ارزشمند به همراه برادرمرحوم خود حاج محمد حبيبيان باتلاش وزحمات شبانه روزي ومهمتر از آن باهمدلي ووحدتي كه در زندگي وكار داشتند ، توانستند باالهام از طرحهاي مذهبي وفرهنگي ( واستفاده از پشم خالص وابريشم طبيعي )  ومواداوليه كاملا گياهي كه منحصربه كوير نائين بوده است وتركيب ماهرانه واستادانه اين دو ، ضمن حفظ بارفرهنگي " تجارت فرش " ماندگاري وجاودانگي اين " صنعت دستي " را تضمين نمايند .

در فرش نائين كه منحصرا دركارگاههاي اين شهرستان واطراف آن بافته مي شود از مواد گياهي به نامهاي پوست انار - پوست گردو - رناس - اسپرك - برگ مو - قرمز دانه - قره قروت و ..........  استفاده مي شود ، دارهاي قالي كه قبلا چوبي بوده اينك به دارهاي فلزي تبديل شده اند و بافت اين فرش بدست تواناي همشهريان نائيني ، با گره فارسي صورت مي گيرد .پس از بافت ، تكميل نهائي اين بافته هاي ظريف به دست متخصصين توانمندي صورت مي گيرد كه محصولات توليدي راپرداخت نهائي مي كنند .

مرحوم حاج فتح ا....حبيبيان نائيني بينانگذار فرش نائين با مارك معروف ايران حبيبيان نائين بوده اند ، ايشان در سن نوجواني همراه با تحصيل درمدرسه دانشمند معروف نائيني ( مرحوم اديب ) هنر فرشبافي راآموختند وبهمراه برادرشان مرحوم حاج محمد حبيبيان طرحهايي از مساجد - گل وبلبل و...... را ابداع كرده وبابرپائي كارگاههاي درمنازل خود اين هنر را گسترش دادند . ايشان كه متولد سال 1282 هجري شمسي بودند در سال 1373 هجري شمسي به رحمت ايزدي پيوستند.

اينجانب مسعود حبيبي نائيني نوه آن مرحوم از شروع نوجواني همزمان با تحصيل ، كار طراحي - رنگرزي وعرضه را فرا گرفتم ونزديك به سي سال است به توليد فرش نائين با كيفيت قبلي وشايد بهتر از آن وبا مارك ايران حبيبيان نائين مشغول هستم .اينجانب مسعود حبيبي نائيني ضمن تشكر وسپاس ازكليه دوستداران اين هنر ارزشمند جاودانه ، كه در واقع اززحمات مردمان زحمتكش نائيني حمايت مي كنند ، هر گونه انتقاد وپيشنهاد وسفارش بافت ، همراه باطرح رنگ ومتراژ دلخواهتان را باجان ودل پذيرا مي باشم .

با سپاس        

مسعود حبيبي نائيني

طراحي : شرکت پارت نت                                                                                                                کليه حقوق اين سايت متعلق به سايت فرش ايران حبيبيان نايين مي باشد.